Hvem er jeg ?

Mit navn er Nabinou Diaby og jeg er født i 1968. Jeg er mor til to dejlige piger, hvoraf den ene er flyttet hjemmefra, og den anden stadig er hjemmeboende.

1. juli 2015 opstartede jeg en privat pasningsordning Halvmånen. Gennem de seneste 20 år har jeg, i foreningslivet og privat, været med til at lave aktiviteter for børn i mit nærområde. Jeg har altid ønsket at arbejde med børn, og har nu fået muligheden!

Derudover har jeg, gennem mine tidligere erhverv, tilegnet mig viden inden for kost, motion, hygiejne, pædagogik og psykologi, hvilket alle er kompetencer, jeg kan benytte mig af som privat pasningsordning. Dertil har jeg været på kurser, som har tilegnet mig den viden om børns trivsel og udvikling, jeg har brug for som privat pasningsordning

Mit hjem og jeg er blevet godkendt af Aarhus Kommune til at lave privat pasningsordning. Jeg er underlagt de samme love og regler, som gælder for de kommunale pasningsordninger. Det samme gælder anmeldte og uanmeldte tilsyn fra kommunen.

I kan læse mere under den pædagogiske læreplan om min pædagogiske praksis, hvor jeg forsøger at komme ind på, hvad jeg kan bidrage med, så barnet vidreudvikler sin nysgerrighed, lærelyst samt udvikler en personlighed, der er rummelig overfor forskelligheder.

Vores Vision

Overvejelser omkring det Overordnede mål for, hvad barnet skal kunne i løbet af sin tid hos mig på vej til børnehaven eller skolen, kan også forstås som min vision i mit arbejde med barnet.

Det er grundlæggende at barnet bør have en positiv selvopfattelse og bør have tilegnet sig disse evner og færdigheder, når det starter i børnehaven eller skolen efter det har gået hos os:

Dvs. have en identitet, hvor barnet:

- ser sig selv som en del af noget stort,

- ser forskelle og ligheder som berigelse af fællesskabet og

- udtrykker sine følelser og behov målrettet med hensyn til sine omgivelser.

Det omhandler evner og færdigheder som:

- at have videreudviklet empati

- at have kendskab til sociale og kulturelle spilleregler og evnen til at følge disse regler.

- at være selvhjulpen og

- at være motorisk selvsikker.

- at tage udfordringerne op med et gå-på-mod og

- at være vedholdende

- at være nysgerrig

- at være motiveret

Jeg ønsker at samarbejde med jer om at give barnet de bedtse betingelser for at udvikle dets potentiale fuldt ud 

Del siden