De seks læreplanstemaer


Vi arbejder ud fra følgende 6 temaer tilpasset barnets alder og modenhed:


Alsidig personlig udvikling

 • Udvikling af barnets indsigt i dets egen identitet, så det får selvtillid og selvværd mm.

 Social udvikling

 • Udvikling af barnets indsigt af sine omgivelser og styrke fællesskabet herunder arbejde med fordomme og stereotyper, opbygge venskaber og indøve fælles spilleregler mm.

 Kommunikation og sprog

 • Udvikling af sproget, herunder effektiv og tydelig kommunikation mm.

 Krop, sanser og bevægelse

 • Udviklingen af motorikken såvel den fine som den grove
 • Stimulering af alle sanser
 • Udholdenhed i at gå ture
 • Mestring af forskellige af hverdagens udfordringer ved at træne færdigheder til fulde f.eks. tage tøj/ sko af og på, kunne holde på kop og/eller hælde op til sig selv mm.

 Natur, udeliv og science

 • Indsigt og viden om nærområdets natur
 • Følge vejrskiftet og årstiderne
 • Forsøg med vand mm.

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Involvere os i og gøre brug af vores lokalområde
 • Deltage til kulturelle aktiviteter
 • Der er tilpasset vores børns aldersgruppe
 • Æstetikken tænkes ind i vores indretning
 • Give barnet mulighed for at udtrykke sig i drama eller billedkunst ved at indføre faste pædagogiske aktiviteter mm.

Del siden